STOP ŠIKANOVANIU – informačný leták pre rodičov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti šikanovaniu a násiliu v škole sme si zároveň dovolili pripraviť informačný leták aj pre rodičov, kde sa dozviete aké prejavy môžu naznačovať, že sa s Vašim dieťaťom niečo deje a akým spôsobom rozprávať s deťmi o tejto citlivej problematike doma.

Nezatvárajme oči pred ubližovaním iným a riešme to včas spoločne. 

Mgr. Jakubovská