Medzinárodný deň proti šikanovaniu a násiliu v škole

Členské štáty UNESCO vyhlásili prvý novembrový štvrtok za Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu v škole. Keďže naša škola aktívne bojuje proti akýmkoľvek prejavom šikanovania a kyberšikanovania, rozhodli sme sa z príležitosti Medzinárodného dňa prejaviť našu nevôľu voči týmto negatívnym javom. Tento deň sme aj tohto roku pripomenuli na našej škole, kedy sa žiaci a učitelia vo štvrtok 3. novembra obliekli do modrých farieb na protest proti šikanovaniu a na znak rovnosti medzi nami všetkými.

Žiaci pomocou informačných letákov v triedach dostali info o tom, aké formy môže mať šikanovanie, ako sa k nemu postaviť a na koho sa môžu obrátiť v prípade potreby.

Mgr. Jakubovská