2% z dane

Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (príp. 3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Občianske združenie Idanka.

Vaše 2 % (príp. 3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na nové modernejšie vybavenie učební pre Vaše deti.

Pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Tlačivo – Vyhlásenie Vám v tlačenej podobe poskytnú aj triedni učitelia.
Alebo máte možnosť editovateľné tlačivo vyplniť a vytlačiť ako pdf dokument.

Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakuje Občianske združenie Idanka.

Ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné tlačivo)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (editovateľné tlačivo)
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Idanka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Malá Ida, 044 20, Školská 10
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35566833

6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich doručte k nám do školy (ak máte trvalé bydlisko v okrese Košice – okolie) a my ich  doručíme na daňový úrad za Vás.

7. Vyhlásenie viete podať aj prostredníctvom online formulára.

Bližšie informácie k tomu nájdete na stránke: https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Idanka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Malá Ida, 044 20, Školská 10
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35566833

4.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Idanka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Malá Ida, 044 20, Školská 10
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35566833

4.Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
5.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.