Okresné kolo dejepisnej olympiády

Vo februári sa uskutočnilo v Košiciach okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj naši žiaci. A znova sme mali pekné umiestnenia:

  • v kategórii C (9. roč.)  sa stala úspešnou riešiteľkou a získala 7. miesto Tereza LUKÁČOVÁ
  • v kategórii F (6. roč.) sa stal úspešným riešiteľom a získal 6. miesto Billy BUMBERA a úspešným riešiteľom na 1. mieste sa stal Šimon OLOŠTIAK

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.