Vytvorenie rodičovského konta v Edu Page – návod

RODIČOVSKÉ KONTO EDUPAGE

Milí rodičia, radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vytvoriť si rodičovské konto pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť aicky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

· Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením

· V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací email

· V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka

· Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju emailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

· V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou

· Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

AKO SI VYTVORIŤ KONTO

Vytvorenie rodičovského konta  si môžete vytvoriť podľa priloženého návodu: