Slávnostné otvorenie šk. r. 2020/21

Aj napriek mimoriadnej situácii a kvôli sprísneným bezpečnostným hygienickým opatreniam, sme privítali na našej škole nových prváčikov. Prvú knihu dostali od pani starostky PaedDr. J. Kallovej, ďalšie školské pomôcky od pani riaditeľky Mgr. A. Ličkovej. Prajeme im, aby sa im na našej škole páčilo a do školy sa vždy tešili.