Výtvarnej súťaž „Moje ľudské práva“ – Propozície

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva organizuje už 9. ročník výtvarnej súťaže s názvom „Moje ľudské práva“.

Kto sa môže do súťaže zapojiť ?

Žiaci a žiačky základných škôl, špeciálnych základných škôl (1. a 2. stupeň) a základných umeleckých škôl.

Požiadavky na výtvarné práce:

  • ručná kresba s akýmkoľvek vyjadrovacím prostriedkom (farebné ceruzky, vodové farby, pastelky, atď.)
  • návrh môže byť vytvorený aj v grafickom programe (Adobe Illustrator, CorelDRAW a pod.)
  • individuálna alebo skupinová (max. 5 členná ) výtvarná práca
  • súťažná práca môže byť doplnená krátkym mottom, alebo výstižným krátkym textom
  • uvedenie autorstva / spoluatorstva (zadná strana výtvarnej práce, resp. v texte e-mailu) v tvare – meno a priezvisko žiačky/žiaka, vek, trieda a škola. V prípade skupinovej práce uvádzajte mená všetkých žiačok/žiakov.

Súťažné témy:

  1. „Spolu dokážeme veľké veci“ – téma je určená pre 1. stupeň základných škôl a špeciálnych základných škôl
  2. “Nie je zmena ako zmena – ľudské práva a klimatická zmena“ – téma je určená pre 2. stupeň základných škôl a špeciálnych základných škôl
  3. “Kalendár ľudských práv“ – kalendár – téma je určená pre základné umelecké školy

Cieľom súťaže „Moje ľudské práva“ je šíriť osvetu zameranú na dodržiavanie ľudských práv, a preto Stredisko ponúka príležitosť zúčastniť sa výtvarnej súťaže na témy, ktoré súvisia s ľudskými právami a diskrimináciou. Zároveň sa snažíme podporiť záujem nielen o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie prostredníctvom súťažných tém.

Výherné individuálne, alebo skupinové práce (1. – 3. miesto v každej kategórii) budú odmenené zaujímavými vecnými cenami. Jednotlivých sponzorov našej súťaže postupne uverejníme na facebookovej stránke.

Informácií o výtvarnej súťaži sa dozviete od svojho triedneho učiteľa, poprípade informácie si nájdete aj na  facebook-u a webstránke www.snslp.sk.

Termín uzávierky súťaže je 31. 05. 2021