ČESŤ JEJ PAMIATKE

So smútkom v srdci sme v uplynulých dňoch prijali správu

o náhlom  „odchode“ našej pani kuchárky

HELENY BOKOROVEJ

(*19.04. 1956 – †12.02. 2021).

Bude nám chýbať jej milý úsmev, vľúdne slovo i chutné jedlo, ktoré ako hlavná kuchárka pripravovala v našej školskej jedálni pre veľkých i malých stravníkov vyše 20 rokov.   I keď ju už neuvidíme pri výdajnom okienku, v našich spomienkach ostane naďalej.

Ďakujeme za všetko.

ČESŤ JEJ PAMIATKE.

S úctou vedenie, žiaci a zamestnanci školy.

P.S.:  Venovať jej tichú spomienku a dať  posledné zbohom môžete vo svojich domovoch zapálením sviečky.