Testovanie žiakov 9.ročníka

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2024 sa na našej škole uskutoční:

 20. marca 2024 (streda)  

z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra


 Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024 (streda).