Okresné kolo matematickej olympiády

Žiaci 5. a 9. ročníka sa 24.1.2024 zúčastnili okresného kola matematickej olympiády.

Za 5. ročník súťažili: Dzureň, Artiukh a Faith

Za 9. ročník súťažili: Bokor, Kvaka a Spišák

Medzi 10 úspešnými riešiteľmi v 5. ročníku bol aj náš žiak Artiukh. Srdečne blahoželáme.    

V 9. ročníku boli iba 2 žiaci úspešní – Timotej Spišák obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme prsty v krajskom kole.