Rúfusové Bohdanovce

Rúfusove Bohdanovce je súťaž mladých tvorcov poézie a prózy (možno budúcich spisovateľov), v ktorej svoju vlastnú tvorbu aj prezentujú. Tento školský rok úspešne reprezentovali našu školu Darja Mačingová, ktorá vyhrala 1. miesto a Viktória Szántóová, ktorá vyhrala 2. miesto, obe v kategórii poézia. Tešíme sa a srdečne blahoželáme.