Juniáles

Žiaci 9.A usporiadali pre druhý stupeň na Deň detí Juniáles. Celá trieda si nacvičila tanec Jeruzalema, predviedli bohatý kultúrny program: hru na gitare, saxofóne, akordeóne, na klavíri a scénický tanec. Pre žiakov pripravili zaujímavé súťaže: hudobný kvíz, pantomímu – hádanie rozprávky, jedenie špagiet bez pomoci rúk a tanečný súboj. Počas celého dopoludnia mali namixovanú výbornú hudbu, nechýbal ani spoločný belgický tanec. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí veľkou mierou prispeli k pohosteniu žiakov a učiteľov.