Čítajme si…

Koncom mája sa naša škola zapojila do celoslovenského podujatia Čítajme si…, ktoré organizuje Linka detskej istoty. Aj touto cestou sme sa pokúsili žiakov motivovať a priviesť k čítaniu. Žiaci V.A a V.B sa na hodine literatúry začítali to povesti Studňa lásky od Jozefa Horáka. Šiestaci si čítali z knihy Narnia a siedmaci zo známej sfilmovanej fantasy knihy Drozdajka.

Na anglickom jazyku sa piataci popasovali s úvodnou kapitolou interaktívnej e-knihy The Lost City- “Stratené mesto” od Paula Shiptona. Vyskúšali si intenzívnu aj extenzívnu formu čítania a v závere hodiny zvládli novú slovnú zásobu aplikovať pri praktických cvičeniach. 

Na nemeckom jazyku si žiaci VII.A a VII.B, ktorí sú ešte len začiatočníkmi, úspešne poradili s rozprávkou O stratenej rukavičke. Do svojho detstva sa vrátili aj ôsmaci a prečítali si po nemecky Červenú čiapočku. Taktiež sa zapojili žiaci prvého stupňa, dokonca aj tí, čo boli práve v Škole v prírode.