Zážitkové vyučovanie – druháci

Dňa 2.06.2023 sme klasické vyučovanie v školských laviciach vymenili za vyučovanie zážitkové na konskej farme ACCPROFI v Poľove. Po príchode na farmu nás privítala teta Zdenka. Taktiež na nás už poslušne čakali koníky Šárka, Chilly a Gojo. Aktivity, ktoré pre nás teta pripravila, predčili naše očakávania. Hneď na úvod sme boli rozdelení do troch skupín a každej skupine bol pridelený jeden koník. Z vedier sme si zobrali kefy a postupne, citlivými pohybmi sme sa učili čistiť koníkom srsť. Po vyčistení srsti sme hrebeňmi, na to určenými, koníkom srsť vyčesali. Po týchto činnostiach každému z nás teta Zdenka rozdala prilby a prešli sme do kruhovej ohrady, kde bol s každým z nás realizovaný základný jazdecký výcvik pre začiatočníkov. Bezprostredný kontakt s koníkmi, nádherná príroda a čistý vzduch – to všetko nás prenieslo do úplne iného sveta. Odmenou a poďakovaním koníkom za tieto nezabudnuteľné zážitky boli jabĺčka a mrkvičky, ktorými sme koníkov nakŕmili. Poznatky a skúsenosti, ktoré sme získali, u nás zostanú natrvalo, keďže naše poznanie bolo podložené subjektívnou skúsenosťou a zmyslovým vnímaním. Zažili sme dobrodružstvo, na ktoré nezabudneme.

PaedDr. I.Milichovská