Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne aktívy

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na

Plenárne zasadnutie ZRPŠ spojené s triednymi aktívmi,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok

24.09. 2020 so začiatkom o 16:00 hod.

pre rodičov II. – IX. ročníkov ( s výnimkou  III.B triedy)

v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu a triednych učiteľov.

Program:

1. Príhovor riaditeľky školy (prostredníctvom školského rozhlasu)
2. Voľba členov do Rady rodičov
3. Aktuálne informácie k Organizácii výchovy a vzdelávania na škole v súvislosti s epidemiologickou situáciou – triedni učitelia

4. Rôzne – triedni učitelia

5. Prvé zasadnutie Rady rodičov (zborovňa školy cca o 17:00 hod.)

6. Konzultácie k práci s EduPage pre záujemcov zo strany rodičov (ZRŠ, vyučujúci informatiky) – učebňa biochémie na poschodí v pavilóne odborných učební od 16:45 do 17:30 hod..


Opatrenia:
– dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy,
– prekryté horné dýchacie cesty (rúško),

– vyhlásenie o bezinfekčnosti (nájdete nižšie v prílohe, prípadne  pri vstupe do pavilónu; vyplnené odovzdať TU)

– účasť max. 1 rodiča (zákonného zástupcu) za žiaka.
 

Tešíme sa na spoločné stretnutia.

                                                                                                              Mgr. Alžbeta Ličková

                                                                                                                    riaditeľka