Nižná Myšľa – Archeoskanzen

Jesenné počasie praje vychádzkam s bádateľským zameraním. Cestovatelia krúžku Cestujeme svetom si obľúbili poučné exkurzie  s cieľom naučiť sa niečo nové, ale i zabaviť sa.  Ako sa pútavo zorientovať v dobe bronzovej? Aj pomocou sprievodcu priamo v teréne, kde získavame viac  rozširujúcich informácií a tak si vieme lepšie predstaviť, ako fungoval svet. Veď, posúďte sami.

Martin Šmiga, VI. B, PaedDr.S. Barbušová