Manuál pre základné školy z dielne MŠVVaŠ SR

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia z dielne MŠVVaŠ  SR pre školský rok 2020/2021

Odporúčame zákonným zástupcom oboznámiť  sa s Manuálom a Semaforom pre školy Zelená, Oranžová a Červená fáza

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

(Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *