Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda v rieke a na dvere nám klope mesiac september. Oznamuje nám príchod nového školského roka 2020/2021. Aký bude, nevieme. Môžeme len dúfať, že lepší, než ten predchádzajúci. Covid 19 stále mieša karty a rozhoduje o tom, či žiaci zasadnú do školských lavíc alebo sa budú vzdelávať dištančne z domu. Aktuálne to vyzerá na úspešný štart v škole, i keď s množstvom obmedzení. Verím, že pri ich dôslednom rešpektovaní sa budeme môcť vzdelávať bez prerušenia vyučovania.

   Rešpektujúc odporúčania ministra školstva SR nezačneme nový školský rok spoločným slávnostným otvorením v kultúrnom dome či v areáli školy, ako to bývalo dlhoročnou tradíciou, ale bude potrebné riadiť sa nižšie uvedenými pokynmi a usmerneniami.

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020


» pre žiakov II. – IX. ročníka

 – bez prítomnosti rodičov a sprievodcov  – v kmeňových triedach – o 8:00 hod. – prostredníctvom školského rozhlasu

» pre žiakov I. ročníka

– v sprievode rodičov – na školskej plošine medzi 2. a 3. pavilónom

(v prípade nepriaznivého počasia v triedach) – o 8:30 hod.

(bližšie informácie nájdete v prílohe č.1 – Pokyny k vyučovaniu v prvom školskom týždni)

Prajem všetkým Vám (rodičom i žiakom) aj nám (pedagogickým zamestnancom) úspešné vykročenie do nového školského roka, veľa chuti do učenia a elánu práce.

Mgr. Alžbeta Ličková, riaditeľka