Olympijský odznak všestrannosti – krajské kolo

Dňa 9. 4. 2024 žiaci 6. až 9. ročníka reprezentovali našu školu v tradičnom hodnotení všeobecnej telesnej zdatnosti na krajskom kole v Košiciach v telocvični SOŠ Ostrovského. Súťaž sa niesla v duchu olympijských kruhov. Žiaci si uctili hodnoty olympizmu vypočutím olympijskej hymny. Súťažilo sa v disciplínach, prekážková dráha, skok do diaľky z miesta znožmo, člnkový beh 10 x 5 m, ľah sed za 30 sekúnd, preskoky cez švihadlo vpred znožmo za 1 minútu.

Súťažné 8 členné družstvo našej školy tvorili títo žiaci: Sára Andrejaninová, Anna Akari Dzuriaková, Barbora Juhan, Maxim Klein, Šimon Kondor, Matúš Potočňák, Filip Rendoš, Sofia Tamášová.

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy.