Komiksová súťaž Bocian

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky vyhlásila v školskom roku 2023/2024 komiksovú súťaž ,, Rok v živote bociana bieleho „, ktorá prebiehala v rámci 22.ročníka Ekovýchovného programu Bocian.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o život bocianov, ich  migráciu na zimoviská a ochranu.

Žiak 3.B triedy sa tejto komiksovej súťaže zúčastnil. Jeho kolorovaná perokresba, plasticky reliéfne stvárnenie a dodržanie témy s akcentom na regionálny aspekt, ho vyniesol na krásne 1.miesto v rámci SR.

Výherca bol odmenený zaslúženými vecnými cenami.

Matúško, srdečne gratulujeme.                

Zapísala: PaedDr. Iveta Milichovská