Dejepisná olympiáda – školské kolo

8. decembra prebehlo na našej škole školské kolo olympiády z dejepisu. Tohto roku sa do nej zapojilo 16 žiakov. Potrápili sa s otázkami z monotematickej časti, ktorá sa týkala histórie slovenských hradov a zámkov, s otázkami z príslušného učiva a napokon aj s regionálnou históriou. Pochvalu si zaslúžia všetci. Do ďalšieho kola však postupujú z každej kategórie len prví dvaja súťažiaci.

V okresnom kolo budeme držať palce týmto žiakom:

kategória F – 6. ročník:

  1. miesto: Billy Bumbera  VI.B
  2. miesto: Šimon Ološtiak  VI. A

kategória D – 8. ročník:

  1. miesto: Vanesa Rohaľová  VIII. B
  2. miesto: Matúš Potočňák  VIII. A

kategória C – 9. ročník:

  1. miesto: Tereza Lukáčová  IX. A
  2. miesto: Kristián Bokor  IX. A