Zážitkové vyučovanie 7.A

Žiaci 7.A sa 13.12.2023 zúčastnili zážitkového vyučovania v steelparku v Košiciach.             

V laboratóriu mali pripravenú prezentáciu – Tajomstvo vody, robili v skupinách jednoduché pokusy s vodou. Na expozícií ich interaktívne pokusy a hry zaujali – páčilo sa im tam.