Deň Zeme

Dňa 29. apríla 2024 si aj žiaci ZŠ Malá Ida pripomenuli Deň Zeme a zapojili sa upratovaním obce Malá Ida a jej blízkeho okolia. Žiaci na prvom stupni to poňali ako projektové vyučovanie a rozprávali sa o znečisťovaní planéty, triedení odpadu, vypracovali úlohy v prezentácii i v pracovných listoch, prepojených na SJL a MAT a nakoniec vyrobili pekné obrázky s použitím plastelíny i krepového papiera.