VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA 2023/2024

Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali zber papiera a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov.

Spolu sa vyzbieralo 6156 kg papiera, v jeseni 2572 kg a v jari 3787 kg.

Umiestnenie jednotlivcov: 

1.miesto: Leo Vyšnický II.B1341 kg
2.miesto: Maxim Lopatník II.A  503 kg
3.miesto: Rita Puzder  I.A  277 kg

Umiestnenie tried: 

1.miesto: II.B1486 kg
2.miesto: II.A   818 kg
3.miesto: V.A   644 kg

Veríme, že aj v budúcom školskom roku sa do zberu papiera zapojíte a prispejete k záchrane našich stromov. 

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera, veľmi pekne ďakujeme.