Zdravá desiata – to je základ!

Desiata, to už nie je iba žemľa so salámou a jablko, ako ju poznáme z minulosti. Deti potrebujú pravidelný príjem živín a energie v niekoľkých pravidelných dávkach kvôli dobrému rastu a vývinu, udržiavaniu imunity a posilňovaniu zdravia. Toto všetko poznajú aj žiaci  z triedy pani učiteľky PaedDr. Ivety Milichovskej z 2. B. Na hodinách prvouky správne  vyriešili i nakreslili najmä naše sezónne ovocie a zeleninu. Cez prestávku ich v košíčkoch čakalo zdravé  vitamínové potešenie. Žiaci na 2. stupni si často pripravujú desiatu aj sami. Pri jej príprave neopakujú každý deň to isté, ale uplatňujú svoju kreativitu. Stačí tak málo – celozrnné pečivo, maslo, syr, zelenina, šunka, naše ovocie – a potom už nechať priestor fantázii.  Ponúkame Vám inšpiráciu a nápady, tak teda – dobrú chuť!

Mgr. D. Leskovianská