Farebná jeseň

zavítala aj k druhákom

Jeseň pestrými farbami zalieva záhradky polia, lesy, ponúka dobroty leta  ľuďom i zvieratkám. Tak napríklad i  také gaštany, najmä v zime, sú pochúťkou pre lesnú zver. Okrem toho sú aj vynikajúcim materiálom pri zhotovovaní rôznych figúrok, čoho dôkazom  sú výrobky žiakov  2. B z triedy pani učiteľky PaedDr. Ivety Milichovskej. Žiaci 2. A triedy pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Daniely Gešperovej  z farieb jesene vystrihovali veselých ježkov. Na jesennej prechádzke zbierali opadané listy a vytvorili spoločne  takúto farebnú galériu.

Vyučujúce výtvarnú výchovu spojili proenvironmentálnu výchovu s  využitím pranostík viažucich sa k tomuto najkrajšie sfarbenému ročnému obdobiu.

PaedDr. Iveta Milichovská