Európsky týždeň mobility

Tohtoročnou témou Európskeho týždňa mobility je ,,Lepšia dostupnosť“. V tomto duchu žiaci I. stupňa pripravili  rôzne aktivity. Žiaci  z 3. A spolu s učiteľkou Mgr. D. Mihaľovou pozerali videá s dopravnou tematikou a viedli rozhovor o  dopravných prostriedkoch a dopravných značkách. Vývoj dopravy deti stvárnili výtvarne a doplnili básničkami. V žiackom projekte „Bezpečne na ceste“ zhrnuli základné pravidlá jazdy na bicykli a zopakovali  si povinnú výbavu bicykla a cyklistu.

Mgr. Dana Mihaľová