Zbierka školských pomôcok


Prvé septembrové dni sme sa zapojili do Zbierky školských pomôcok, ktorú organizovala Slovenská katolícka charita.

Ďakujeme všetkým – žiakom i učiteľom – ktorí priniesli mnoho školských pomôcok: od ceruziek, pravítok, zošitov, farbičiek cez zošity po školské tašky. Hreje nás pri srdci pocit vzájomnej pomoci.

Pripájame aj ďakovný list Arcidiecéznej charity Košice:

Vážené vedenie, pedagogický zbor a milí žiaci ZŠ Malá Ida, 

v mene 285 obdarovaných žiakov107 rodín v núdzi a ďalších 9 partnerských zariadení, kde sa primárne venujú deťom, úprimne ďakujeme za aktívne zapojenie do 11. ročníka Zbierky školských pomôcok práve v prospech Arcidiecéznej charity Košice.

Aj vďaka Vašej štedrosti sme spoločne vyzbierali rekordných 10 962 rozmanitých školských potrieb, ktoré zaplnili prázdne miesta na lavici školákov. 

Veľmi si vážime váš záujem, ochotu podeliť sa a chuť pomáhať. 

Veľmi sa tešíme z tejto spolupráce, pretože bez vašej pomoci by sme nemohli rozdať radosť až toľkým školákom. 

Ďakujeme, že s nami stojíte blízko pri človeku. 

S pozdravom,

Mgr. Silvia Hrabčáková

Styk s verejnosťou, dobrovoľníctvo a zbierky