Biela pastelka


Tradične aj tento rok sme sa zapojili do zbierky Biela pastelka, ktorou pomáhame nevidiacim.
Šikovné deviatačky – Šarlotka a Saška – počas prestávok s úsmevom navštívili triedy s pokladničkou, do ktorej sme vhadzovali svoju pomoc v podobe mincí. Únia nevidiacich nám adresovala nasledovné slová:

„Ďakujeme vedeniu školy, všetkým pedagógom, študentom a žiakom za pomoc aj v tejto neľahkej situácii s pandémiou COVID_19 pri predaji pasteliek, ako aj za finančnú podporu, nakoľko bez Vašej pomoci by sa nám nepodarilo verejnú zbierku zrealizovať.

Vaši žiaci a študenti počas hlavného zbierkového dňa vyzbierali spolu: 190,16 €