Európsky deň jazykov


Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa konal 26. septembra si aj naši piataci hravou a aktívnou formou pripomenuli dôležitosť cudzích jazykov. Ich úlohou bolo rozpoznať známu vianočnú pieseň Tichá noc v šestnástich jazykoch. Táto aktivita im pomohla uvedomiť si, že aj jazyky patria do tzv. jazykových rodín, a preto sú niektoré veľmi podobné a niektoré veľmi odlišné. Naši žiaci to zvládli veľmi dobre. Túto pieseň si napokon spoločne zaspievali v anglickom jazyku a vypočuli v ostatných svetových jazykoch. Keďže učenie sa cudzích jazykov je prepojené s kultúrou, zatancovali si aj viaceré tance, ako napr. egyptský tanec.