Výtvarná súťaž – „Policajti v našom meste“

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach pripravilo pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“. Pred priamou realizáciou výtvarného stvárnenia konkrétnej práce našich policajtov, každá pani učiteľka viedla so svojimi žiakmi rozhovor na danú tému. Výtvarné práce žiakov sú výsledkom toho, ako vnímajú žiaci náročnú prácu príslušníkov Policajného zboru. Presvedčte sa o tom v našej foto dokumentácii.