Európsky týždeň redukcie odpadu 21.11.2020 – 29.11.2020

Európsky týždeň pre znižovanie odpadu (EWWR) je najväčšou kampaňou na zvýšenie povedomia o predchádzaní vzniku odpadu v Európe.

EWWR sa zrodil v roku 2009 ako projekt LIFE + financovaný EÚ. Iniciatíva vyšla od verejných orgánov z celej Európy, ktoré sú ochotné spojiť sily v oblasti predchádzania vzniku odpadu.

Preto aj my – ZŠ Malá – vyzývame žiakov – zúčastnite sa Európskeho týždňa redukcie odpadu! Ako? Napíšte nám, pošlite fotografiu, zostavte informačný leták, plagát, vytvorte infografiku o tom, ako vy – buď ako jednotlivec, alebo žiaci, trieda, rodina, vaši blízki, najbližšie okolie – akým spôsobom sa – zapájate do tejto svetovej kampane.

Vaše zaujímavé inšpirácie budeme uverejňovať na webstránke našej ZŠ, v školskom časopise, na centrálnych nástenkách v budove školy.

Buďte lídrami v prehlbovaní environmentálneho myslenia, podporujte separovanie a recyklovanie a spoločne znížme podiel odpadu, ktorý končí tam, kde to chceme najmenej – na skládkach.

Pomôžte nám zvyšovať povedomie o znižovaní odpadu.

Vaše práce s uvedením vášho priezviska a triedy posielajte na mail:
barbusova.zsmida@gmail.com