Časopis Fifík

V školskom roku 2020 /2021 sme my, žiaci 4.ročníka, začali odoberať časopis pre školákov FIFÍK. Veľmi sme sa tešili na nové informácie, ktorými nás časopis obohatí. A boli sme veľmi milo prekvapení. Každý z nás si v ňom našiel to svoje. Niekoho zaujali povesti, iného jazykové okienko. Osemsmerovky, krížovky a hádanky sme začali riešiť hneď po otvorení časopisu. Zaujímavosti o zvieratkách a rastlinách sme využili na hodinách prírodovedy. Finálne výrobky z vystrihovačiek na kartóne nám vyzdobili triedu.

Keďže sme žiaci súťaživí, časopis nielenže čítame, ale zapájame sa aj do riešenia a hľadania správnych odpovedí v množstve súťaží. Ďakujeme časopisu za informácie, ktoré využívame vo viacerých učebných predmetoch.

Prajeme mu veľa aktívnych a vedychtivých čitateľov.

žiaci 4.ročníka
PaedDr. Iveta Milichovská