Predstavujeme malú mozaiku šikovných rúk žiakov z 1. A

Určite za svoje výtvory počas výtvarnej výchovy si prváčikovia  zaslúžia pochvalu a uznanie.  Rozhodne uznanie si zaslúži aj p. uč. Mihaľová, ktorá sústavne pracuje a podnecuje svojich žiakov v rozvoji ich jemnej motoriky, ale zároveň má aj veľa priestoru na formovanie dieťaťa. Ďakujeme obom – p. učiteľke, aj prváčikom – za ich obrovské nasadenie a snahu dokázať čo najviac! Za pozornosť stojí zamyslieť sa nad ich fantáziou, ktorú preukázali pri maľovaní rozprávok, určite identifikujete rozprávky Maša a medveď, Tri prasiatka a iné.