Výsledky z Testovania 9

Naši deviataci tento školský rok dosiahli nádherné výsledky v Testovaní 9 v oboch predmetoch.

Priemerná úspešnosť školy:      

Mat – 68,7 %

SJL – 72,8 %

Pre porovnanie, priemerná úspešnosť v SR – národný priemer:

Mat – 55,1 %

SJL – 58,7 %

Z matematiky dosiahli naši deviataci o 13,6 % lepší výsledok ako celoslovenský priemer a zo slovenského jazyka o 14,1 % lepší výsledok ako celoslovenský priemer. Všetkým žiakom blahoželáme a vyučujúcim pani učiteľkám ĎAKUJEME.