Jarný zber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci!

Ak ste celú zimu starostlivo uchovávali papier,

prišiel čas na ich odovzdanie v jarnom zbere, ktorý bude prebiehať

v termíne od 24.05.2023 do 07.06. 2023 v čase od 7:00 do 7:40,

prípadne po osobnej dohode s pánom školníkom aj v inom čase.

Papier musí byť zviazaný šnúrkou (kartón nezbierame).

Ďakujeme všetkým, čo svojou troškou prispejú k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín.