Vyplnenie dotazníka…

Prosíme rodičov (zákonných zástupcov žiakov) o vyplnenie dotazníka

Prieskum záujmu o testovanie medzi rodičmi žiakov

v termíne 18.12. 2020 do 23:59 hod.,

ktorý je nutný na organizačné zabezpečenie návratu žiakov 2. stupňa ZŠ do škôl od januára 2021.

Dotazník je prístupný na Edupage.

Postup:

  1. Prihlásenie sa do rodičovského konta
  2. Klik → Úvod
  3. Klik → Prihlasovanie
  4. Klik → Pridelené akcie
  5. Klik → Dotazník Prieskum záujmu o testovanie…

Včera, t. j. 17.12. 2020, ministerstvo školstva zverejnilo manuály pre školy „Návrat do škôl 2021“. V súvislosti s otvorením škôl podľa uvedených pravidiel sa už v tomto roku očakáva od škôl a školských zariadení prieskum záujmu o testovanie medzi rodičmi žiakov (do 18. decembra 2020) a nahlásenie počtu požadovaných testov (do 21. decembra 2020) tak, aby príslušné okresné úrady mohli zabezpečiť pre testovacie odberové miesta dostatok antigénových testov. Odporúčaný termín testovania je 7. až 9. januára 2021.

vedenie školy