Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy

Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy pri ZŠ Malá Ida na obdobie rokov 2021 – 2025

konaných v dňoch 28. a 29. apríla 2021

1. kandidáti z radov pedagogických zamestnancov ZŠ Malá Ida:

    (prví dvaja zvolení za členov RŠ)

» PaedDr. Zuzana Hudecová – 9 platných volebných hlasov

» Mgr. Adriána Semanová – 8 platných volebných hlasov*

» Mgr. Tatiana Takáčová – 8 platných volebných hlasov*

» PaedDr. Iveta Milichovská – 6 platných volebných hlasov

» Ing. Zuzana Mondíková – 6 platných volebných hlasov

» Janka Kašperová – 3 platné volebné hlasy

» RNDr. Katarína Vojkovská – 3 platné volebné hlasy

» Mgr. Peter Franko – 2 platné volebné hlasy

» Mgr. Michaela Duhančíková – 1 platný volebný hlas

» Mgr. Peter Fedor – 1 platný volebný hlas

» Mgr. Ivana Lukáč – 1 platný volebný hlas

* pri rovnosti hlasov rozhodol žreb

Spracovala: Mgr. Dana Mihaľová

2. kandidáti z radov nepedagogických zamestnancov ZŠ Malá Ida:

    (prvý zvolený za člena RŠ)

» Ľubomíra Jenčíková – 9 platných volebných hlasov

» Jozef Biroš – 1 platný volebný hlas

» Jolana Lacková – 1 platný volebný hlas

Spracovala: RNDr. Ľudmila Mudra

3. kandidáti z radov rodičov žiakov ZŠ Malá Ida:

    (prví štyria zvolení za členov RŠ)

» Mgr. Katarína Kvaková – 60 platných volebných hlasov

» Ing. Jana Lopatníková, PhD. – 54 platných volebných hlasov

» Bc. Marek Petriľák – 51 platných volebných hlasov

» Daniela Potošňáková – 51 platných volebných hlasov

» Ľubomíra Jenčíková – 44 platných volebných hlasov

Spracovala: Mgr. Miroslava  Ondríková

Malá Ida 30.04. 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *