Do školy bez testu od 3. mája

Vážení rodičia!

Podľa aktuálnych informácií z ministerstva školstva od pondelka 3. mája 2021 sa žiaci v červených a ružových okresoch pri návšteve školy nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.

Nakoľko náš okres je v týždni od 3. mája v červenej zóne, preto nie je potrebný žiaden test žiaka ani rodičia.

Zákonní zástupca žiaka je však povinný predložiť pri nástupe do školy tzv. Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ministerstvo školstva ale do piatka popoludnie nezverejnilo požadované tlačivo. Posielame Vám v prílohe zatiaľ tlačivo, ktoré platilo pred testovaním. To, prosím, podpísané rodičom, každý žiak predloží v pondelok ráno triednemu učiteľovi. Bez daného tlačiva nebude žiakovi umožnená účasť na prezenčnom vyučovaní.

Ak by došlo k zmene, resp. ministerstvo vydá nové usmernenie a tlačivá, budeme Vás o tom informovať. Sledujte preto, prosím, EduPage aj našu webovú stránku.

Milí rodičia, vedenie školy plní iba rozhodnutia MŠVVaŠ SR, uznesenia Vlády SR, odporúčania a nariadenia hlavného hygienika SR.  Prosím, aby ste svoje pripomienky a sťažnosti adresovali príslušným orgánom, nie nám. My sa zo všetkých síl snažíme zabezpečiť plynulý a čo  najmenej stresový chod školy za podmienok, ktoré si nevyberáme, ale sú nám dané a musíme ich rešpektovať a dodržiavať. Tiež by sme boli radšej, keby informácie k nám prichádzali včas a neustále sa nemenili.

Ďakujeme za pochopenie.

vedenie školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *