Vážení rodičia, milí žiaci!

Ak ste celé leto starostlivo uchovávali papier prišiel čas na jeho odovzdanie v jesennom zbere, ktorý bude prebiehať v termíne od 18.10.2023 do 27.10. 2023 v čase od 7:00 do 7:40, prípadne po osobnej dohode s pánom školníkom aj v inom čase.

Papier musí byť zviazaný šnúrkou (kartón nezbierame).

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou troškou prispejú k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín.