Svetový deň úsmevu

Dňa 6. októbra 2023 sme s učiteľmi a žiakmi oslávili Svetový deň úsmevu. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Žiaci prvého stupňa oslávili tento deň kresbou svojich najbláznivejších úsmevov, na ktorých sa zabávala celá trieda. Ku kresbám sa pridala diskusia o tom, čo ich rozosmeje a prečo je úsmev v živote človeka dôležitý. V niektorých triedach si žiaci zaspievali aj známu pesničku “Úsmev“. Učitelia si tento deň pripomenuli nalepením nálepky usmievajúceho smajlíka na oblečenie. 🙂