Za čistú planétu

Dňa 29.09.2023 žiaci 3.A a 3.B triedy navštívili Knižnicu pre mládež mesta Košice v Kulturparku. Tety knihovníčky pripravili žiakom zaujímavú prezentáciu s environmentálnou tematikou – ZA ČISTÚ PLANÉTU.

Na záver prezentácie žiaci spoločne vyriešili problémové úlohy súvisiace s danou témou.

Po prezentácii tety žiakov oboznámili s organizáciou vypožičiavania kníh v knižnici a s knihami, ktoré sa v nej nachádzajú. Ukázali im tú časť knižnice, v ktorej sa nachádza len detská literatúra. Žiaci si vybrali knihy podľa svojho záujmu a presunuli sa do detského čitateľského kútika. Pohodlne sa usadili a zahĺbili sa do zaujímavých knižných príbehov.

My dospelí vieme, že keď deťom venujeme napísané slová, venujeme im celý svet.

                       Zapísala: PaedDr.I.Milichovská