Svetový deň boja proti rakovine

4. februára si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, iniciatívu Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a zároveň upozorniť na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu a zamyslieť sa nad tým, čo môžeme pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín urobiť. Väčšina z nás má vo svojom okolí niekoho, kto s tým ochorením bojuje, alebo svoj boj prehral. Preto je potrebné zapojiť komunitu, ale aj jednotlivcov do boja proti tomuto ochoreniu.

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok. Je zjednocujúcou celosvetovou  iniciatívou, v rámci ktorej sa svet stretáva s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie a zlepšovať vzdelávanie o tejto chorobe. Prostredníctvom rôznych projektov a iniciatív sa zdôrazňuje prevencia rakovinových ochorení a zdravý životný štýl už od detstva a preto tento rok sme sa rozhodli si ho pripomenúť aj u nás na škole. Je dôležité rozprávať aj o týchto témach a hlavne žiakom pripomínať aké je dôležité sa starať o svoje zdravie, zdravo sa stravovať, športovať a strániť sa všetkých rizikových faktorov ako sú fajčenie, žuvací tabak a alkohol.

Za vytvorenie plagátov ďakujeme žiakom 8.A a 9.A.