Matematická olympiáda

24. januára 2023 sa žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili okresného kola matematickej olympiády.

5. ročník reprezentovali títo žiaci: Michal Čorba, Ján Červeňák, Barbora Babušáková

Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi MO.

9. ročník reprezentovali žiaci: Nina Ondrejová – 3. miesto

                                                 Tadeáš Palko – 5. miesto

                                                  Jakub Mudry

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.