Poznáme víťazov 28. ročníka Šalianskeho Maťka 2023

Prednes slovenských povestí, Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, má bohatú tradíciu. Už od roku 1991 oslovuje malých i veľkých, ktorí prostredníctvom povestí spoznávajú históriu a bohatstvo našej krajiny a vyzdvihujú bohatstvo a krásu našej rodnej  reči – rodnej  slovenčiny.

Presne v tomto duchu sa niesol aj 28. ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského 2023.         1. februára sa zišli účastníci základných škôl  Košice – okolie na okresnom kolo tejto súťaže v priestoroch Átria klubu v Košiciach. Súťaž slávnostne otvorila, za organizátora súťaže ZŠ Malú Idu z poverenia RÚŠS v Košiciach, riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Ličková. Poďakovala vedeniu Átria klubu za opätovnú možnosť uskutočniť súťaž v ich priestoroch. Privítala tiež vzácneho hosťa – zástupcu starostu MČ Košice – Západ JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., ktorí sa prihovoril  súťažiacim, ako aj pedagógom a rodičom, ktorí vedú deti k tejto krásnej, zmysluplnej aktivite.

44 súťažiacich z devätnástich škôl v okrese súťažilo v troch kategóriách o postup do krajského kola. O víťazovi v každej kategórii rozhodovala odborná porota zložená zo skúsených pedagógov. Nebolo ľahké vybrať jedného z nich, ktorý bude reprezentovať okres v krajskom kole, nakoľko prednesy boli vyrovnané. Každý z mladých recitátorov vložil do svojho prejavu kus svojho umenia a srdca. O víťazovi rozhodovali drobné detaily. Na ktorých menách sa porota jednoznačne zhodla nájdete v prílohe Výsledková listina.

Teší nás, že medzi ocenenými nechýbali  ani žiačky našej školy, a to:

Bianka Spišáková (I.kategória) získala Čestné uznanie,

Darja Mačingová (III.kategória)  sa stala víťazkou a postúpila do krajského kola.

Dievčatám srdečne blahoželáme a Darji držíme prsty v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 17.02. 2023 v Košiciach.