Svetový deň boja proti AIDS

Aj tento školský rok sme si 1. decembra pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom sú červené stužky, ktoré rozdávali žiaci 9. ročníka žiakom 2. stupňa. Žiaci 8.A zase pomohli s prípravou stužiek a informačného banneru. Je dôležité pripomínať význam prevencie, intenzívnejšie vzdelávať a zvyšovať povedomie verejnosti o infekcii HIV a ochorení AIDS.