Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Koncom novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Víťazom jednotlivých ročníkov blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov v štúdiu nemeckého jazyka.

7.ročník

1. miesto: Sára Andrejaninová

2.miesto: Tobias Jakab

3.miesto: Alexandra Bocáková

8.ročník

1.miesto: Rita Kretovičová

2.miesto: Sofia Šulíková

3.miesto: Akari Anna Dzuriaková

9.ročník

1.miesto: Tereza Lukáčová

2.miesto: Kristián Bokor

3.miesto: Timotej Spišák