iBobor – vyhodnotenie

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže iBobor. Zúčastnilo sa 136 žiakov a z toho 40 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi. Súťažili v štyroch kategóriách v týždni od 6.11. do 10.11. a dosiahli krásne výsledky.

Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom a tu sú najšikovnejší z každej kategórie:

Kategória Kadet (8. a 9. ročník) – 13 úspešných riešiteľov, najlepší výsledok: Kristián Bokor (IX.A), Timotej Spišák (IX.A), Jakub Krajňák (VIII.B), Martin Šmiga (VIII.B).

Kategória Benijamín (6. a 7. ročník) – 13 úspešných riešiteľov, najlepší výsledok: Filip Mrok (VII.A) a Ján Červeňák (VI.A). 

Kategória Bobrík (4. a 5. ročník) – 12 úspešných riešiteľov, najlepší výsledok: Jozef Dzureň (V.B) a Šimon Grodný (V.A)

Kategória Drobci (2. a 3. ročník) – 2 úspešní riešitelia, najlepší výsledok: Boris Klenovič (II.B) a Egor Artiukh (III.B).

Šampiónom našej školy sa stáva Jozef Dzureň z V.B, ktorý nestratil ani bod a na Slovensku patrí medzi 1 239 žiakov bez straty bodu. V kategórii Bobríci súťažilo 33 254 súťažiacich.

Výsledky všetkým účastníkom boli zaslané na Edupage.