Školská knižnica

Vážení čitatelia, 

26.10.2022 otvárame dvere našej školskej knižnice, ktorú nájdete v novom pavilóne školy.

Knižnica bude otvorená každú stredu od 12:30 do 14:00 (prípadne podľa dohody s p. uč. Mgr. Jankou Zuštinovou).

Výpožička kníh je zadarmo. Každý čitateľ bude zaregistrovaný na základe zápisného lístka. 

Zápisný lístok je platný počas celej školskej dochádzky v našej ZŠ. Žiaci 5. – 9. ročníkov, ktorí sa zapísali v nižších ročníkoch, majú zápisný lístok naďalej  platný.

V knižnici sa čitatelia riadia knižničným poriadkom. 

Tešíme sa na vás

Vaša školská knižnica