Školská jedáleň

Od 1.6.2022 sa zmenili poplatky za stravovanie v školskej jedálni. V prílohách sú uvedené nové poplatky aj prihláška na stravovanie.

Zamestnanci školskej jedálne v školskom roku 2022/2023:

Renáta Bodnárová  –   vedúca stravovacieho zariadenia

Katarína Lenártová – hlavná kuchárka

Jozefína Slunečková – hlavná podkuchárka

Zuzana Bártová – pomocná kuchárka

Marcela Svátová – pomocná sila

Beáta Bordigová – pomocná sila